Juridische disclaimer

Hoewel Gayprideboot haar informatie te allen tijde zo actueel mogelijk probeert te houden kan zij niet instaan voor wijzigingen en/of onjuistheden in modellen, uitvoeringen, afbeeldingen, prijzen of andere informatie op deze site. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Copyright

Alle intellectuele eigendomsrechten, met name auteursrechten, op de inhoud van deze internetsite, te weten de volledige teksten, afbeeldingen, software of informatie in andere vorm, berusten bij Gayprideboot. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gayprideboot mag niets van deze site verveelvoudigt of openbaar gemaakt worden.