Waarom Gayprideboot?

In de afgelopen jaren hebben we met talloze (groot)bedrijven, organisaties en particulieren samengewerkt die met veel tevredenheid hebben meegevaren in de botenparade. Volgens onze opdrachtgevers zijn dit de 10 voornaamste redenen om voor Gayprideboot te kiezen.